Introduktionskurs i logistik

Linköping 22-24 maj
och 11-13 september.

Boken Modern Logistik ingår.

Genomförs även som internkursKursen är nyttig för alla som:

Vill lära sig viktiga grundbegrepp och nyckeltal inom Modern Logistik och materialstyrning.
Är oerfarna eller är erfarna av arbete i materialflödet och som vill lära sig "Modern logistik".

Kursen ger dig:

En helhetsbeskrivning av logistiksystemet. Grundbegrepp och principer. Genomloppstid, ledtid, leveransservice, lagerränta, ordersärkostnad, beställningspunkt, ekonomisk orderkvantitet, ABC- klassificering samt principer för materialstyrning.

Två pedagogiska spel. "Tryck och sugspelet" belyser hur effektiviteten i produktionen påverkas när sättet att styra ändras. "Beer Game" visar svårigheten att styra materialflödet när det omfattar flera led i logistikkedjan.

Vårt kollegium.

Bengt Ekdahl. Tekn Dr, universitetslektor.
Avdelningen för logistik Linköpings Universitet.
Claes Paulsson, Civ ek, VD Logistikkonsult AB.

Översiktsprogram:

Definition av begreppet logistik.
Viktiga delar i logistikkedjan.
Hur ser logistikkedjan i Ditt företag?
Varför har vi lager egentligen?
Grundläggande lagerstyrning.
Ekonomisk orderkvantitet. Säkerhetslager.
Tryck- och sugspelet.
Några vanliga materialstyrningsprinciper.
Ska man behandla alla artiklar på samma sätt?
Logistik och lönsamhet.
Beer Game.
Kartläggning av flöden.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan