Form- och lägestoleranser

Linköping 11-12 juni
och 25-26 september

Genomförs även som internkursKursen är nyttig för alla som:

Har liten erfarenhet av att välja form- ocg lägestoleranser.
Vill uppdatera sina kunskaper inom standarder, konstruktionsregler
och dimensionering.
Är konstruktörer, inköpare, produktionstekniker, konsulter.

Kursen ger Dig kunskap om:

Tillverkningsmetoder och konstruktionsanpassning.
Hur man väljer toleranser med avseende på ekonomi, tillverkningsmetod och funktion.
Tumregler och konstruktionsanvisningar.
Hur välja toleranser vid behov?
Innebörden av olika toleranstyper och hur beordra dem på ritning.
Toleranskedjor och passningar.
Dimensionstoleranser. Ytjämnhet.

Vårt kollegium.

Stefan Björklund. Tekn lic. Författare till Modern
Produktionsteknik del 1 & 2 samt Tabeller & Formler.

Översiktsprogram:

Toleranser och passningar.
Dimensionstoleranser.
Toleranskedjor och passningar.
3-D toleranser.
Dimensionering.
Form- och lägestoleranser.
Toleranstyper.
Ytjämnhet.
Standarder.
Tillämpningsexempel.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan