Tillämpad kurs i logistik

Linköping 12-14 juni
och 25-27 september

Genomförs även som internkursKursen är nyttig för alla som:

Vill utveckla sina kunskaper genom att praktiskt använda logistikens grundbegrepp, metoder och verktyg.

Kursen ger Dig:

En tillämpad kurs i logistik dvs materialflödet från leverantör, via materialförsörjning, produktion och distribution till kund och kopplingen till Företaget ABs produktivitet och effektivitet.
Kunskap om hur olika förändringar i logistiksystemet påverkar ett företags likviditet, soliditet och lönsamhet.

Kursen genomförs i form av praktikfallet Företaget AB. Vi tillämpar logistikens teorier på ett företags verkliga nyckeltal och utmaningar. Praktikfallet belyser effekten av olika förändringar. Den praktiska anknytningen är mycket konkret och verklighetsförankrad.

Vårt kollegium

Bengt Ekdahl. Tekn Dr, universitetslektor.
Avdelningen för logistik Linköpings Universitet.
Claes Paulsson. Civ ek, VD Logistikkonsult AB.

Översiktsprogram:

Genomgång av grundbegrepp
Totalkostnadsbegreppet
Lagrens roll i materielflödet
Flödeskartläggning av Företaget AB
Kapitalbindningsdiagram
Ekonomisk analys av Företaget AB
Beräkning av nyckeltal. DuPont-schema
Nytt distrbutionsupplägg för Företaget AB
Vad händer om man tar bort distributionslagren?
Minskning av seriestorleken i Företaget AB
Principer för lagerstyrning
Förändring av materialförsörjningen
Vad händer om vi "kittar" artiklar?
Hur har de ekonomiska nyckeltalen förändrats?

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan