Produktionslogistik - Effektiv MPS

Linköping 29-31 maj
och 18-20 september

Genomförs även som internkursKursen är nyttig för alla som:

Arbetar med logistik, MPS, planering, inköp, lager, produktion, beredning.

Kursen ger Dig:

Kunskap om hur effektiv MPS dvs metoder och verktyg ökar lönsamheten och skapar nöjdare kunder.
Kunskaper som direkt kan tillämpas för att effektivisera den egna verksamheten.

Kursens hörnstenar är teorier och metoder för effektiv MPS. Teori varvas med praktiska övningar. Deltagarna får tillämpa principer och verktyg. Övningarna belyser hur lönsamhet och kundservice kan förbättras.

Vårt kollegium

Peter Sandell, Civ ing, konsult i logistik och produktion.
VD Provedent AB
Bengt Ekdahl. Tekn Dr, universitetslektor.
Avdelningen för logistik Linköpings Universitet.

Översiktsprogram:

Övergripande mål - lönsamhet och kundservice
Material- och produktionsstyrning
När, Vad, Hur mycket?
Prognostisering
Materialplanering
Behovsorienterad planering - MRP
Kapacitetsorienterad planering
Flaskhalsstyrning
Lagerstyrning
Sugande system, JIT, Kanban
Detaljplanering

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan