Ytbehandling
-korrosion, nötning, sexvärt krom

Genomförs som internkurs
våren och hösten 2018.

Besök på SAABs ytbehandlingsverkstadKursen är nyttig för alla som:

Vill få väsentligt förbättrad funktion och prestanda på ytor.
Vill undvika problem med nötning, korrosion och kvalitet.
Vill diskuttera egna problem och få förslag till lösningar.
Behöver kunskap om ersättningsmetoder till sexvärt krom.
Är konstruktörer, inköpare, användare, konsulter.

Kursen ger Dig kunskap om:

Konventionella och nya metoder lämpade mot korrosion och nötning på stål och aluminium.
EU-direktiv angående sexvärt krom. Ersättningsmetoder.
Metodval och kvalitet. Vad kan Du kräva av leverantören?
Abrasivt-, adhesivt-, erosivt slitage. Kontaktutmattning mm.
Allmän-, galvanisk-, spaltkorrosion. Luftningsceller mm.
Att konstruera ytbehandlingsvänligt för bästa kvalitet.
Funktionsytor. Basmaterial. Geometri. Hålrum. Radier.
Vad skall stå på ritningen? Konstruktionsanvisningar.

Vårt Kollegium

Göran Ahlin, Civ ing, Teknisk chef Candor AB
Göran Andersson. Ingenjör, specialist, konsult inom ytbehandling
Sture Hogmark. Professor i materialvetenskap, Uppsala Universitet.
Tor Johansson. Fil Dr, konsult i materialteknik, Eminator AB
Åke Jönsson. Civ ing. Senior Advisor, Tikkurila Coatings.

Översiktsprogram:

Metodik för metodval:
Kravprofil och specifikationer.
Översikt över ytbehandlingsmetoder.
Jämna eller ojämna skikttjocklekar.
Egenskaper och toleranser.

Nötning:
Beskrivning av tribologiska typfall.
Metoder: Hårdkrom. Kem-Nickel. Nedox. CVD, PVD. Hårdanodisering. Tufram. Ythärdning.

Korrosion:
Beskrivning av typfall.
Metoder: Fosfatering. Målning. Galvanisering. Mekanisk zink. El-Zink. Kromatering. Passivering. Anodisering. Kemiskt nickel. Nickel/krom. Tufram.

Ersättningsmetoder för sexvärt krom.
Fördelar. Nackdelar. Nya erfarenheter.

Studiebesök på SAABs ytbehandlingsverkstad.
Konstruktionsanvisningar - tips och goda råd.
Förbehandlingens stora betydelse.
Kontroll och kvalitet. Standarder.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan