Konstruera rätt i höghållfast stålplåt

Uppsala 29-31 maj
och 18-20 september

Genomförs även som internkursKursen är nyttig för alla som vill:

Lära nya konstruktions- och dimensioneringsprinciper.
Lära hur man optimalt utnyttjar egenskaperna hos höghållfast tunnplåt, grovplåt eller rostfria stål.
Lära hur man väljer rätt stål, tillverkningsteknik mm.
Reducera vikt, öka livslängder, sänka kostnader.
Veta hur man ytbehandlar och svetsar på rätt sätt.
Studera praktikfall och lyckade konstruktionslösningar.

Kursen ger Dig:

Analyser av konstruktioner, beskrivning av problemen, förslag till lösningar. Teoriavsnitt varvs med praktikfall. Under grupparbetena får deltagarna tillfälle att analysera och lösa problem samt utbyta erfarenheter.
Vinnande bidrag från Swedish Steel Prize presenteras.
Nya kunskaper och värdefulla industrikontakter.
Bland våra lärare möter du experter inom utveckling av material och av nya konstruktions- och dimensioneringsprinciper bl a författaren till Plåthandboken.

Vårt kollegium.

Hans Groth, Tor Johansson, Gunnar Engblom, Jan-Olof Sperle.

Översiktsprogram:

Konventionella, höghållfasta och ultrahöghållfasta stål.
Materialval och viktiga egenskaper, stålplåt.
Konstruktiv utformning - Plåthandboken.
Grupparbete. Praktikfall.
Dimensioneringsprinciper - Plåthandboken.
Vinnande bidrag från Swedish Steel Prize.
Ytbehandling mot nötning. Ythärdningsmetoder.
Ytbehandling mot korrosion.
Svetsning av stålkonstruktioner.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan