Konstruera rätt i aluminium

Genomförs som internkurs
våren och våren 2018Kursen är nyttig för alla som behöver:

Smarta lösningar i profiler och gjutgods.
Tumregler vid konstruktiv utformning och dimensionering.
Välja rätt material. Konstruktionsdatabaser.
Ytbehandling mot korrosion, friktion och nötning.
En stark limfog, Svetsa. Höghastighetsbearbeta.

Kursen ger Dig:

Under två studiebesök - Gjuteriföreningen och SAPA - får Du se hur formar och verktyg tillverkas och fungerar, produktion och rensning av gjutgods, profilpressning, ytbehandling, sammanfogning och höghastighetsbearbetning.
Tufram, utvecklad av NASA, gör aluminium mera nötnings- och korrosionshärdigt än stål. Nya höghållfasta legeringar möjliggör viktsbesparingar, tunnare och smidigare konstruktioner.

Vårt kollegium.

Stefan Björklund, Tor johansson, Östen Johansson, Staffan Mattson, Stefan Gustafsson Ledell, Ulf Gotthardsson.

Översiktsprogram:

Materiallära och gjutmetoder.
Studiebesök hos Gjuteriföreningen i Jönköping.
Simulering av formfyllnad.
Aluminiumgjutlegeringar. Ny Europastandard.
Svetsning av aluminium.

Studiebesök hos SAPA i Vetlanda.
Profilproduktion och ytbehandling.
Att lyckas med aluminiumprofiler.
Höghastighetsbearbetning av lättmetaller.

Konstruktiv utformning & dimensionering.
Limning av aluminium.
Ytbehandling mot korrosion och nötning.
Att konstruera ytbehandlingsvänligt.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan