Tribologi
- för konstruktion och underhåll

Uppsala 28-30 maj
och 17-19 september.
Besök på Ångströmlaboratoriet Uppsala Universitet.

Boken Tribologi ingår.

Genomförs även som internkursKursen är nyttig för alla som vill:

Lära tribologins grunder om ytors mekaniska kontakt.
Analysera skador, kontaktfall och problemtyper t ex
rullkontakt, linjär kontakt, kuggkontakt, materialutmattning.
Få riktlinjer om konstruktiv utformning och materialval.
Välja smörjmedel, ytjämnhet, ytbehandling mm.
Diskuttera praktikfall och lyckade problemlösningar.

Kursen Ger Dig:

Teori och metodik för analys och problemlösning. Slitage, vibrationer och friktion vållar problem. Lösningar åstadkoms med konstruktiv utformning, smörjning, materialval och ytbehandling (tribologins verktygslåda). Analyser av tribologiska problem. Ett studiebesök på Ångströmlaboratoriet. Nötningsprovning. Ytskador studerade i högupplösande svepelektronmikroskop mm.

Vårt kollegium:

Sture Hogmark, Professor i Materialvetenskap, Uppsala Universitet. Författare till boken Tribologi.
Bo Jacobson, Professor, Inst för Maskinelement, Lunds Tekniska Högskola. Författare till Fundamentals of Machine Elements.
Staffan Jacobsson, Professor i Materialvetenskap, Uppsala Universitet. Författare till boken Tribologi.
Tor Johansson, VD Eminator AB, Fil Dr, konsult och lärare i materialvetenskap och ytteknik.
Thomas Norrby, Professor, Senior Technical Coordinator Lubricants, Naphthenics, Nynäs AB.
Stefan Silverbåge, Civ ing, konsult och lärare inom plaster i tribologiska tillämpningar.

Översiktsprogram:

Tribologiska konstruktioner kräver helhetssyn.
Tribologins grunder och kontaktfall.
Tribologiska typfall och problemlösningar.
Riktlinjer för materialval i ett givet kontaktfall.
Riktlinjer för val av smörjmedel.
Tribologisk dimensionering av maskinelement.
Rullningslagers och glidlagers tribologi.
Riktlinjer för val av tribologisk ytbehandling.
Galvaniska metoder för stål och aluminium.
Vakuummetoder CVD-PVD.
Termisk och termokemisk ythärdning.
Plaster och polymerer i tribologiska tillämpningar.
Grupparbete - kontaktfall och problemlösningar.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan