Industriell målning
- utseende, korrosionskydd, miljövänligt

Genomförs som internkurs
våren och hösten 2018Kursen är nyttig för alla som:

Vill få förbättrad kvalitet på ytor. Inomhus och utomhus.
Vill undvika kvalitetsbrister med utseende eller korrosion.
Vill diskuttera egna problem och få förslag till lösningar.
Är konstruktör, inköpare, användare, konsult i fordons-, process-verkstads-, gruv-, energi-, varvs- och offshoreindustrin.

Kursen ger Dig kunskap om:

Färglära och att konstruera för god kvalitet.
Färgsystem för inomhusbruk och utomhusbruk.
Applicering och förbehandlingens stora betydelse. Förbehandlingsmetoder. Metodval och kvalitet.
Vad kan du kräva av leverantören?
Grundläggande korrosionslära: Allmän-, galvanisk-
och spaltkorrosion. Luftningsceller mm.
Rostskyddssystem. Rostskyddsstandarder.
Funktionsytor. Basmaterial. Geometri. Hålrum. Radier.
Vad skall stå på ritningen? Kontroll av kvalitet.

Vårt kollegium.

Tor Johansson, Fil Dr, konsult i material- och ytteknik, Eminator AB.
Åke Jönsson, Civ ing, Senior Advisor Tikkurila Coatings.
Mats Nordin, Civ ing, Senior Advisor Tikkurila Coatings.

Översiktsprogram:

Färgens byggstenar och egenskaper:
Pigment, bindemedel, lösningsmedel
och tillsatsmedel. Metameri, kulörer,
färgkartor. Täckförmåga.
Miljövänliga färger med inga eller låga
utsläpp av organiska lösningsmedel:
Vattenburna, lösningsmedelsfattiga och
pulverfärger.

Resultatpåverkande faktorer: Specifikation
för dekoration eller för korrosionskydd.
Konstruktiv utformning. Förbehandling.
Appliceringsmetod. Viskositet. Luftfuktighet.
Rinningar. Skikttjocklek.

Korrosion. Typfall. Spänningsdiagram. Miljö.
Rostskyddssystem - val efter korrosivitetsklass.
Rostskyddsstandarder. Kvalitet. Testmetoder.
Exempel från Bohus Malmön.
Industriella praktikfall. Ekonomiska aspekter.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan