Fogningsteknik
-svetsning, mekanisk fogning, limning

Genomförs som internkurs
våren och hösten 2018Kursen är nyttig för alla som:

Vill bli orienterade om nya metoder inom limning, mekanisk fogning och svetsning utgående från tekniska och ekonomiska krav.
Väljer metod eller komponenter eller upphandlar inom konstruktion och produktion t ex konstruktörer, inköpare, produktionstekniker, konsulter.

Kursen ger Dig kunskap om:

Metodernas för- och nackdelar. Konstruktionsanpassning. Hur utforma och välja fogningsmetod med hänsyn till långtidshållfasthet, ekonomi och produktion. Normer och ritningsbeteckningar. Tumregler och konstruktionsanvisningar. Dimensionering av förband.

Vårt kollegium:

STEFAN BJÖRKLUND, Tekn Lic. Författare till "Modern Produktionsteknik del 1 & 2 samt "Tabeller & Formler".
ÅKE DOLK, Civ ing, Limprojekt AB, konsult inom limningsteknik.
GUNNAR ENGBLOM, Civ ing, projektledare IWE och Svetskommissionen.

Översiktsprogram:

ÖVERSIKTSPROGRAM
1 Svetsning:
Översikt över svetsmetoder för stål respektive aluminium.
Svetsbara och icke svetsbara legeringar.
Konstruktionsanvisninmgar.
Inverkan på materialegenskaperna.
Hur välja rätt metod ur kvalitets- respektive ekonomisk synvinkel.

2 Mekanisk fogning:
Plana förband-kraftöverförande. Rotationssymmetriska -momentöverförande. Fjädrande förband -energilagrande.
Axel-nav förband. Friktionsförband. Precisionslåsmuttrar. Nitar och nitförband.

3 Limning:
Förbehandling, limtyper, fogutformning. Konstruktionsanvisningar. Temperaturtålighet. Långtidshållfasthet. Kvalitetssäkring. Övningsexempel och praktikfall.

Detaljerad kursinformation
i PDF-format>> Kursanmälan